'; Samtaler om endring | Vis vei du og
Vi i cCHANGE jobber for å skape endringsagenter i møte med klima- og miljøutfordringene. Vi tror folk er den viktigste løsningen, fordi folk kan skape endring der de er. Du betyr mer enn du tror i \"the decade that matters\"!
Min utfordring
Å bidra med nye perspektiver og veiledning til deltagerne.

 

Nye tider krever nye verktøy. Mange har lagt ut lignende bilder den siste tiden – bilder av sosiale møter på en skjerm. Folk møtes fremdeles, om enn med nye metoder, og nye samtaler oppstår.

 

Mange har behov for å snakke sammen nå, og dele erfaringer og refleksjoner om de drastiske endringene som vi har gjennomført i samfunnet og i hverdagene våre.

 

Det føles godt å høre hvordan andre løser utfordringene, hvilke alternative løsninger man finner, hva som blir vanskeligere og ikke minst, hvilke positive virkninger man oppdager.

 

For har ikke du også oppdaget noe nytt disse dagene? Har du blitt bedre kjent med deg selv, med andre, eller med samfunnet?

 

Har du tenkt noe på hva som er viktig for deg, og hva du har lyst til å bruke tiden din på?

 

Nye tider, nye innsikter

Gjengen på Nesodden var allerede godt i gang med sitt endringseksperiment da tiltakene mot koronaviruset inntraff for fullt i Norge. Nå har koronaviruset og alle endringene det medfører blitt en del av selve eksperimentet.

 

På onsdag møttes vi gjennom hver vår skjerm for å dele erfaringer og refleksjoner så langt. Vi snakket om prosjektet, om hvordan det gikk med utfordringene og delte refleksjoner og innsikter rundt den nye situasjonen.

 

Endring kan være gøy

«Jeg har innsett at for at barn skal bli med på endring må man gjøre det til noe gøy,» sa en av deltagerne i møtet.  Det gjelder kanskje også for voksne? Endring blir lettere når vi møter det med nysgjerrighet, utforskning og som et eksperiment. Som mange andre også kanskje har oppdaget den siste uken.

 

Vi begynner å gå dypere

Etter nye vaner har begynt å lande, gir det rom for å reflektere dypere og stille spørsmål ved det vi tidligere tok for gitt.  Antagelser som har preget valgene våre tidligere kommer til syne og blir utfordret. Dette var et tema blant deltagerne i møtet denne uken. Kanskje du sitter på hjemmekontoret og reflekterer litt rundt dette selv i disse dager?

 

Varig endring?

Selv om det kan føles sånn vil ikke koronadugnaden vare for evig – etter hvert vil hverdagens rutiner komme tilbake til det normale. Men kanskje du allerede nå har begynt å lure på om noen av hverdagsendringene du nå får testet ut er verdt å beholde?

 

Etter to uker sier i hvert fall flere av deltagerne i Vis vei du og at de vil fortsette med utfordringen sin, også etter dag 30.

 

Vi følger spent med på utviklingen og ringvirkningene fremover, og håper alle tar vare på seg selv og andre.