'; Har du en indre kritiker? | Vis vei du og
Vi i cCHANGE jobber for å skape endringsagenter i møte med klima- og miljøutfordringene. Vi tror folk er den viktigste løsningen, fordi folk kan skape endring der de er. Du betyr mer enn du tror i \"the decade that matters\"!
Min utfordring
Å bidra med nye perspektiver og veiledning til deltagerne.

Styggen på ryggen, «monkey mind», din indre kritiker – vi har alle en sånn en. Hva har dette med klima og bærekraft å gjøre? Jo, det er ikke så lett å endre seg og å komme ut av vante mønstre, og da er det lett for at vi blir selvkritiske. Vi har lyst til å være miljøvennlige, men det vi gjør er aldri godt nok. I tillegg kritiserer vi oss selv for alt det andre vi ikke er god nok på… Her gjelder det å være sin egen beste lagkamerat!