'; Forventninger før prosjektet | Vis vei du og
Vi i cCHANGE jobber for å skape endringsagenter i møte med klima- og miljøutfordringene. Vi tror folk er den viktigste løsningen, fordi folk kan skape endring der de er. Du betyr mer enn du tror i \"the decade that matters\"!
Min utfordring
Å bidra med nye perspektiver og veiledning til deltagerne.

Hvilke forventninger hadde Nesoddingene før de satte i gang med prosjektet? Det kan være gøy å se tilbake på nå når det bare er noen dager igjen av utfordringen.

Denne uken har de blitt utfordret til å tenke ut hvilke antagelser de hadde om endring før de satte i gang med prosjektet. Hva tok de for gitt om eget liv, ønsker og samfunn, og har de blitt overrasket de siste ukene? 

En viktig del av å skape endring er å bli bevisst på hvilke antagelser man har og hvordan de styrer valgene vi tar og løsningene vi ser. 

Ved å utfordre antagelser og stille spørsmål rundt det vi tar for gitt kan vi komme frem til nye løsninger og se nye muligheter.

Det er noe å tenke på og snakke om nå når livet er litt annerledes!