'; Endring i en krisesituasjon | Vis vei du og
Vi i cCHANGE jobber for å skape endringsagenter i møte med klima- og miljøutfordringene. Vi tror folk er den viktigste løsningen, fordi folk kan skape endring der de er. Du betyr mer enn du tror i \"the decade that matters\"!
Min utfordring
Å bidra med nye perspektiver og veiledning til deltagerne.

Verden gjennomgår nå en brå og voldsom endring. Alt ble plutselig ganske så annerledes.

 

Som samfunn blir vi nå bedt om å ta drastiske grep for å beskytte de svakeste og mest utsatte blant oss. Endring er plutselig en del av alles hverdag.

 

Endringene vi opplever akkurat nå påvirker vaner, logistikk, sosiale og kulturelle normer, regler, reguleringer og systemer.

 

Våre antagelser om endring utfordres – inkludert våre tanker om hva som er viktig, det vi tar for gitt eller det vi anser som umulig.

 

På få dager har folk over hele landet tatt grep og gjort endringer i eget liv. Denne dugnaden hjelper oss å se viktigheten av å være i kontakt med egne verdier, og minner oss på hvorfor vi jobber for en rettferdig og bærekraftig verden.

 

For en ting er allerede sikkert – som samfunn kan vi faktisk få til nødvendige og betydningsfulle endringer!

 

Den nåværende krisen er utfordrende for mange og presser oss ut av komfortsonen. Dette kan bidra til usikkerhet, frykt og angst. Det kan derfor være en god idé å dele dine historier og kjennskap om endring med venner og familie. På denne måten kan du hjelpe andre til å reflektere over utfordringer ved endring, vår egen påvirkningskraft og hvordan alt dette er knyttet til et bærekraftig samfunn og en yrende planet.

 

Ta vare på deg selv og andre, følg råd fra helsemyndigheter, og husk at sammen skaper vi det gode livet – også når vi må holde litt fysisk avstand.